PREBIVALCI LJUBLJANE SO TUDI DREVESA IN NETOPIRJI

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev v Mestni občini Ljubljana (MOL) vodi projekt z naslovom Prebivalci Ljubljane so tudi drevesa in netopirji. Projekt poteka od januarja do novembra 2009. 

V sklopu projekta bomo raziskovali predvsem netopirje, ki živijo v drevesnih odprtinah starih dreves. Pregledati in popisati bomo skušali čim več dreves v Ljubljani in zabeležiti v kakšnih drevesnih odprtinah se pojavljajo netopirji, v katerih drevesnih vrstah, katere vrste netopirjev idr. Na začetku projekta se bomo osredotočili na drevesa, v katere je predviden poseg ali pa jih je potrebno odstraniti.

Glavni cilj projekta je pripraviti bazo podatkov, ki bo služila upraviteljem drevnine kot podlaga za načrtovanje urejanja drevja.

Pregledali bomo tudi netopirnice, ki smo jih namestili v letu 2008 in po potrebi namestili dodatne.

Nadaljevali bomo tudi z raziskovanjem netopirjev na Ljubljanskem barju. Projekt poteka že od leta 2006.

Izdali bomo tudi brošuro o netopirjih, pomenu netopirjev in drevnine za mesto, o pregledovanju dreves, varstvu netopirjev v drevju in z načrtom za izdelavo netopirnice. Proti koncu projekta bomo izdali tudi 6. številko društvenega glasila Glej, netopir!, ki bo namenjena prav netopirjem v MOL.

V sklopu projekta smo odprli tudi t.i. Mestni telefon za netopirje, na katerega prebivalci Mestne občine Ljubljana lahko pokličejo, če so našli netopirja ali pa morda vedo za drevo, v katerem je zatočišče netopirjev.

O aktivnostih v okviru projekta lahko redno prebirate na blogu:
http://netopirji.blogspot.com
Projekt je predstavljen tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/okolje/sofinanciranje/projekti/80314/podrobno.html

Telefonska številka Mestnega telefona za netopirje je: 041-945-607.

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Vprašanja ali pobude v zvezi s projektom lahko naslovite na vodjo projekta: alenka.petrinjak@gmail.com (SDPVN)

Pripravljeno: 7.2.2009

 

Na vrh

 
aktualno.html