Publikacije SDPVN

 

Društvo redno izdaja glasilo Glej, netopir! in številne druge tiskane publikacije. Med njimi so zloženke, plakati, poročila itd. Za branje so vam na voljo tudi v elektronski obliki (za povezave glejte spodaj).

V času delovanja društva se je nabralo tudi precej strokovne literature, ki so članom društva na voljo za izposojo v naši spletni knjižnici. Katere knjige so na voljo, si lahko preberete v tej datoteki.

 

Vabimo vas k branju enajste številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Izdajo so poleg avtorjev in vseh drugih prostovoljcev omogočili Ministrstvo RS za okolje in prostor, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Mestna občina Ljubljana, ŠOU v Ljubljani, STIKS, Študentski kampus, Zavod ŠOLT in osem izdajateljev biltena

 

Vabljeni k branju že 14 številke društvenega glasila Glej, netopir! V njem si lahko preberete o netopirju leta 2017 - navadnem mračniku, o dolgonogem netopirju, o čistilnih akcijah, MNN in mnogih društvenih aktivnostih. Glasilo vas čaka na tej povezavi.

 

 

Vabimo vas k branju desete številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.
Bilten so finančno omogočili Zavod ŠOLT, Ministrstvo RS za okolje in prostor, ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS in izdajatelji

 

Vabljeni k branju 13 številke društvenega glasila Glej, netopir! Spoznajte netopirja leta 2016 - navadnega mračnika, preberite o projektih društva, raziskavah, taborih in še čem... Glasilo vas čaka na tej povezavi.

 

 

Vabimo vas k branju devete številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.
Bilten so finančno omogočili Mestna občina Ljubljana, ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS in izdajatelji

 

Vabimo vas k branju osme številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS in izdajatelji.

 

V projektu Prisluhnimo netopirjem Ljubljane - Mednarodna noč netopirjev 2015 smo izdelali zloženko "Tudi jaz prebivam v mestu". Povabljeni k branju.

Izdali smo tudi knjižno kazalko.

 

 

Vabljeni k branju brošure projekta "NETOPIRJI - skrivnostni Ljubljančani", kjer si lahko preberete, kjer lahko srečate netopirje v Ljubljani in kako ravnati, če naletite na netopirja?

 

Vabimo vas k branju sedme številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Mestna občina Ljubljana, Društveno stičišče STIKS in izdajatelji.

 

V dvanajsti številki društvenega glasila Glej, netopir! vas vabimo k branju o projektu "Navadni netopirji - prav posebni sosedje", o netopirju leta 2015, o Mednarodni noči netopirjev 2015, o terenskih dogodivščinah netopiroslovcev in še marsičem... Glasilo vas čaka na tej povezavi.

 

Društvo je v okviru projekta NAVADNI NETOPIRJI – PRAV POSEBNI SOSEDJE! izdalo zloženko, ki si jo lahko ogledate na tej povezavi.

Na voljo je tudi angleški prevod zloženke: Greater mouse-eared bats - our special neighbors!

Zloženka je bila izdana s finančno pomočjo Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

 

Vabimo vas k branju šeste številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

 

V enajsti številki društvenega glasila Glej, netopir! vas vabimo k branju o projektu "Navadni netopirji - prav posebni sosedje", o Mednarodni noči netopirjev 2014, o netopirjih na znamkah, o terenskih dogodivščinah netopiroslovcev in še marsičem... Glasilo vas čaka na tej povezavi.

 

Vabimo vas k branju pete številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS, Evropska komisija (program Vseživljenjsko učenje) in izdajatelji.

 


Vabljeni k branju plakata Prostovoljno delujoča linija za pomoč netopirjem prinaša pomembne podatke o netopirjih v Sloveniji, ki smo ga člani društva predstavili na 13. Evropskem netopirskem raziskovalnem simpoziju 2014 v Šibeniku (Hrvaška), 1.-5.9.2014.

Poster: Voluntary helpline provides important data on bats in Slovenia, 13th European Bat Research Symposium 2014, Šibenik (Croatia), 1.-5.9.2014.

 

V deseti številki društvenega glasila Glej, netopir! vas vabimo k branju o raziskovanju netopirjev v okviru projekta Življenje ponoči, o vplivu osvetljevanja na netopirje, o Mednarodni noči netopirjev 2013, o terenskih dogodivščinah netopiroslovcev in še marsičem... Glasilo vas čaka na tej povezavi.

 

Vabimo vas k branju četrte številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS, Evropska komisija (program Vseživljenjsko učenje) in izdajatelji.

 

Vabimo vas k branju tretje številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS, Mestna občina Ljubljana, Evropska komisija (program Vseživljenjsko učenje) in izdajatelji.

 

Vabimo vas k branju druge številke biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave.

Bilten so finančno omogočil ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS in izdajatelji.

 

Vabljeni k ogledu predstavitvenega plakata o pomembnosti prostovoljcev pri varstvu netopirjev (plakat je v angleškem jeziku) v okviru projekta Življenje ponoči.

 

V deveti številki društvenega glasila Glej, netopir! vas vabimo k branju o raziskovanju netopirjev v okviru projekta Življenje ponoči, o vplivu osvetljevanja na netopirje, o 14. Mednarodni noči netopirjev, o terenskih dogodivščinah netopiroslovcev in še marsičem... Glasilo vas čaka na tej povezavi.

NOVO!!!! Vabimo vas k branju novega biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave! Nastal je v sodelovanju z drugimi društvi...

Imenuje se TRDOŽIV in prvo številko si lahko na računalnik naložite tukaj.

 

 

V decembru 2011 je izšla že osma številka glasila Glej, netopir! V njem tokrat predstavljamo raziskovanje netopirjev v okviru projekta Življenje ponoči, o 13. evropski noči netopirjev, o mnogih netopirskih aktivnostih, o raziskovanjih na taborih, o simpozijih in raziskovanjih v tujini in še mnogo čem. Glasilo vas čaka na tej povezavi.

 

Center za kartografijo favne in flore, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Veterinarska uprava RS so se združile pri raziskavi prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v Sloveniji. Da stekline pri netopirjih pri nas do danes še niso našli, si lahko preberete v zloženki, ki je dostopna na tej povezavi.

 

Center za kartografijo favne in flore je v sodelovanju z našim društvom leta 2009 izdal Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije, v katerem so vključeni podatki o netopirjih v Sloveniji na podlagi 6453 opazovanj netopirjev na 1567 najdiščih. Vključeni so vsi znani podatki do vključno junija 2005. Pridobljeni so bili s pregledovanjem zatočišč, mreženjem, ultrazvočnimi detektorji in zbiranjem ostankov mrtvih netopirjev. Naročite ga lahko na spletni strani Centra za kartografijo favne in flore.

Društvene publikacije:

Na voljo je nova, sedma, številka glasila Glej, netopir!, v katerem tokrat pišemo o malem netopirju (Pipistrellus pipistrellus), Life projektu "Življenje ponoči", ENN 2010, netopirjih v Ljubljani in mnogo drugem. Objavljamo tudi predlog standardnih slovenskih imen družin netopirjev. Vabljeni k branju!

 

Plakat: opazovanje izletavanja malega podkovnjaka, ki je bil predstavljen na 15. Mednarodni konferenci o raziskovanju netopirjev, Praga, 23.-27.8.2010; avtorji: Veronika Ramovš, Simon Zidar in Maja Zagmajster

Short term observations of emergence and flight routes of the lesser horseshoe bats (Rhinolophus hipposideros) from a summer roost in central Slovenia: implications for conservation

 

Vabljeni k prebiranju že šeste številke društvenega glasila "Glej, netopir!". V njem predstavljamo Navadnega mračnika (Nyctalus noctula), poročamo o projektu Prebivalci Ljubljane so tudi drevesa in netopirji, kako smo spremljali netopirjev v Ljubljani in na Ljubljanskem barju, pišemo o delavnicah in 11. Evropski noči netopirjev,... Na koncu vas čaka še razvedrilo: netopirski nonogram ali gobelin.

 

V okviru projekta Prebivalci Ljubljane so tudi drevesa in netopirji smo izdali publikacijo Drevesa in netopirji, v kateri predstavljamo pomen dreves v mestih za netopirje in vrste netopirjev v Ljubljani. Preberite si o nočnih mestnih prebivalcih in zvedite, kako jim lahko tudi pomagate.

 

V letu 2005 smo izdali pobarvanko za najmlajše. Sedaj vam je na voljo tudi v elektronski obliki. Vabimo vas, da jo natisnete in popestrite dan otrokom.

 

Z veseljem vam v branje ponujamo našo peto številko društvenega glasila "Glej, netopir!". Tokrat je pozornost posvetčena Belorobemu netopirju (Pipistrellus kuhlii), osnovam varstva netopirjem v Sloveniji, 10. obletnici društva, 10. Evropski noči netopirjev in še mngoo zanimivim prhutarskim temam. Vabljeni prebiranju!

 

V okviru programa projekta Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran INTERREG IIIA SLO-AT (vodilni partner CKFF) smo v letu 2007 natisnili promocijski plakat "Netopir - ne tič ne miš", ki je tako kot zloženka z enakim naslovom namenjena kratki predstavitvi splošnih značilnosti netopirjev in njihovem varstvu.

 

V okviru podpore informativno-komunikacijskim in izobraževalnim dejavnostim nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008 na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti smo izdali obešanko za vrata z naslovom »Ne moti… netopirji spimo!«. Projekt v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor sofinancira Urad vlade RS za komuniciranje.

Če želite tiskano verzijo obešanke, nas kontaktirajte na spodnji elektronski naslov ali na naslov društva. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

 

V letu 2007 smo z veseljem prebitrali ze četrto številko društvenega glasila "Glej, netopir!". Tokrat je bila glavna zvezda med vrstami širokouhi netopir (Barbastella barbastellus). Pisali smo tudi o projektu "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran", delovanju društva v letu 2007, o delavnici na Slivnici, o telemetriji, izdelovanju netopirnic in še masrsičem.

 

V okviru programa projekta Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran INTERREG IIIA SLO-AT (vodilni partner CKFF) je v letu 2007 izšla zloženka "NETOPIR - ne tič ne miš", ki je namenjena kratki predstavitvi splošnih značilnosti netopirjev in njihovem varstvu.

 

V letu 2006 smo se razveselili že tretje številke društvenega glasila "Glej, netopir!". Tokrat smo v njem pisali o navadnem netopirju (Myotis myotis), projektu "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran", delovanju društva v letu 2006, Evropski noči netopirjev 2006, raziskovanju na Ljubljanskem barju in še marsičem.

 

V okviru programa projekta Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran INTERREG IIIA SLO-AT (vodilni partner CKFF) je v letu 2006 izšla zloženka "NETOPIR, potrebuješ pomoč?", ki je namenjena v pomoč vsem, ki se srečajo z onemoglimi ali ranjenimi netopirji.

 

Decembra 2005 je izšla nova številka društvenega glasila "Glej, netopir!", ki je posvečena projektu "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran", delovanju društva, omrežju Natura 2000, Evropski noči netopirjev 2005, delavnicam, taborom in srečanjem. V glasilu predstavljamo tudi vejicate netopirje (Myotis emarginatus), razkrivamo legende in vraže o netopirjih, pišemo o negovanju onemoglega netopirja in še mnogokaj.

 

V okviru programa projekta Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran INTERREG IIIA SLO-AT, katerega vodilni partner je Center za kartografijo favne in flore, je v letu 2005 izšla zloženka "Pod skupno streho z netopirji" o vrstah in varstvu netopirjev, ki si za zatočišča izbirajo stavbe.

 

Društvo je v letu 2004 izdalo prvo številko glasila "Glej, netopir!". V njem pišemo o značilnostih netopirjev in o raziskavah, pomemben del pa je tudi predstavitev zmagovalnih stripov društvenega natečaja "Na belino papirja ujemi netopirja".

 

S sredstvi Ministrstva za okolje in prostor in Bat Conservation International smo v letu 2003 izdali novo zloženko "Glej, netopir", ki je posvečena prepoznavanju nekaterih vrst netopirjev, ki jih srečamo v jamah in njihovemu varstvu.

 

V letu 2002 smo s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor in mednarodne organizacije Bat Conservation International izdali zloženko »Netopirji - sosedi v stiski«. V njej predstavljamo splošne značilnosti netopirjev in opozarjamo na njihovo ogroženost. V letošnjem letu smo zloženko ponovno natisnili, vas pa vabimo, da si ponatisnjeno verzijo preberete v .pdf obliki.

Stran je bila posodoblejna 1.2.2012.

 

 
aktualno.html